PRM
30 November 2023 16:36
5.10 THB
Change (% Change)
-0.05(-0.97%)
Volume (Shares)
5,167,098
Value ('000 Baht)
26,195
Unit:Million baht
Assets
Revenue
Net Profit
Quick Downloads
Annual Registration Statement / Annual Report for the Year (Form 56-1 One Report) Year 2022
Annual Report Year 2020
Financial Statement Quarter 3/2023

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมนักวิเคราะห์สำหรับชี้แจงผลประกอบการไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2561 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท 31 โดยมีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้ให้ข้อมูลด้วยตนเอง นำโดย นายชาญวิทย์ อนัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อำนวยการสายงานการเงินและบัญชี นายบุญรักษ์ ลี้ประกอบบุญ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และนายพชร รอดสมบูรณ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ทั้งนี้ นักวิเคราะห์หรือผู้สนใจรับเอกสารที่ใช้ในงาน สามารถดาวน์โหลดเอกสารนำเสนอในงานประชุมนักวิเคราะห์ได้โดยเข้าไปที่ “หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์” และไปยัง “เว็บแคสต์และเอกสารนำเสนอ” หัวข้อเอกสาร “เอกสารนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไตรมาส 4 และงบการเงินประจำปี 2561”