14 มีนาคม 2561

คณะผู้บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เดินทางไปยังอู่ต่อเรือ ณ ประเทศจีน

คณะผู้บริหาร บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) เดินทางไปยังอู่ต่อเรือ ณ ประเทศจีน เพื่อดูแลกระบวนการ steel cutting (การตัดเหล็กเพื่อขึ้นบล็อกในการต่อเรือ) สำหรับการต่อเรือขนส่งฯ ขนาดเล็ก จำนวน 4 ลำ ที่ได้มีการลงนามในสัญญาต่อเรือในช่วงไตรมาส 4/2560 ที่ผ่านมา คาดว่าการต่อเรือจะแล้วเสร็จตามกำหนดการที่วางไว้ด้วยดี