26 เมษายน 2561

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล บางกอก ซึ่งมีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองและเป็นผู้รับมอบฉันทะให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

หากผู้ถือหุ้น/นักลงทุนท่านใดสนใจรับรายงานประจำปี 2560 รูปเล่ม สามารถส่งคำขอมาได้อีเมล์ prima-ir@primamarine.co.th หรือดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2560 ได้ที่ http://investor-th.primamarine.co.th/ar.html

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความสนใจและไว้วางใจในการบริหารงาน บริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไป เพื่อตอบแทนความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกราย