12 กรกฎาคม 2562

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าเยี่ยมชมเรือขนส่งน้ำมัน