PRM
30 November 2023 16:36
5.10 THB
Change (% Change)
-0.05(-0.97%)
Volume (Shares)
5,167,098
Value ('000 Baht)
26,195
Unit:Million baht
Assets
Revenue
Net Profit
Quick Downloads
Annual Registration Statement / Annual Report for the Year (Form 56-1 One Report) Year 2022
Annual Report Year 2020
Financial Statement Quarter 3/2023

พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผู้บัญชาการทหารเรือ มอบโล่ห์แสดงความขอบคุณแก่ นายอนันตชัย อุตตะมะ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจบริหารจัดการเรือ บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ PRM ณ ตึกบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ในโอกาสที่บริษัทฯ นำเรือศรีไชยา ให้ความช่วยเหลือกำลังพลของเรือหลวงสุโขทัยที่ประสบอุบัติเหตุอัปปางลงบริเวณอ่าวไทยจากสภาพอากาศแปรปรวน