พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
7.10
+0.05 (0.71 %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 3,828,600
มูลค่า (‘000 บาท) : 27,253
ปรับปรุงเมื่อ : 14 มิถุนายน 2562 16:38