พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
6.00
-0.05 (-0.83 %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 6,663,100
มูลค่า (‘000 บาท) : 40,108
ปรับปรุงเมื่อ : 14 ธันวาคม 2561 16:35