PRM
30 พฤศจิกายน 2566 16:36
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.05(-0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,167,098
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
26,195
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2566
ยินดีต้อนรับสู่ พริมา มารีน
นักลงทุนสัมพันธ์
เลื่อนลงไป
ดูสิ่งใหม่
SET: PRM
30 พฤศจิกายน 2566 16:36
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.05(-0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,167,098
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
26,195
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
21,125.47
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ
6,033.14
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,444.20
ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
30 พฤศจิกายน 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2567
14 พฤศจิกายน 2566
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาบริการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสัญญาบริการบริหารงานด้านบุคลากร
14 พฤศจิกายน 2566
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ปฏิทินนักลงทุน
ดูเพิ่มเติม
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2566
เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
https://listed-company-presentation.setgroup.or.th/en/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2566
เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 1/2566
เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (662) 016-0190
โทรสาร: (662) 016-0199
อีเมล: prima-ir@primamarine.co.th
ดูเพิ่มเติม