PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565
ยินดีต้อนรับสู่ พริมา มารีน
นักลงทุนสัมพันธ์
เลื่อนลงไป
ดูสิ่งใหม่
SET: PRM
06 กรกฎาคม 2565 16:35
5.05 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.94%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,381,027
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
12,139
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
17,207.1
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ
1,474.4
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
302.2
ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
12 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พฤษภาคม 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พฤษภาคม 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
ปฏิทินนักลงทุน
ดูเพิ่มเติม
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 4/2564
เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2564
เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพิ่มลงในปฏิทิน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (662) 016-0190
โทรสาร: (662) 016-0199
อีเมล: prima-ir@primamarine.co.th
ดูเพิ่มเติม