PRM
18 มกราคม 2565 16:38
5.95 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,063,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
47,991
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564
ยินดีต้อนรับสู่ พริมา มารีน
นักลงทุนสัมพันธ์
เลื่อนลงไป
ดูสิ่งใหม่
SET: PRM
18 มกราคม 2565 16:38
5.95 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.10(-1.65%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
8,063,100
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
47,991
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
17,550.6
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ
2,879.8
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
863.3
ล้านบาท
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์
29 พฤศจิกายน 2564
กำหนดวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2565
11 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)(แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชี)
11 พฤศจิกายน 2564
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ปฏิทินนักลงทุน
ดูเพิ่มเติม
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 3/2564
เวลา 14:15 - 15:00 น.
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพิ่มลงในปฏิทิน
วันพบปะนักลงทุน ไตรมาส 2/2563
โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th/oppday
เพิ่มลงในปฏิทิน
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์: (662) 016-0190
โทรสาร: (662) 016-0199
อีเมล: prima-ir@primamarine.co.th
ดูเพิ่มเติม