PRM
20 พฤษภาคม 2565 16:35
5.75 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10(1.77%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
2,048,300
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
11,766
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565
13 พฤษภาคม 2565
‘PRM’ โชว์ผลงานไตรมาส 1/2565 ทำรายได้รวม 1,474.4 ล้านบาท เติบโต 1.2% มั่นใจปีนี้ทำได้ตามแผน รับจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว
11 เมษายน 2565
'PRM' คว้าสัญญางานให้บริการเรือ Crew Boat ระยะยาว 9 ลำ หนุนกลุ่มธุรกิจเรือ Offshore Support โดดเด่น
31 มกราคม 2565
‘PRM’ มองภาพรวมการใช้น้ำมันยังโตต่อเนื่อง รับจังหวะเศรษฐกิจฟื้นตัว ชูความแข็งแกร่งพอร์ตกองเรือ สนับสนุนการเติบโตปีนี้