หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2564
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 1/2565
25 ธันวาคม 2563
PRM ซื้อหุ้นไทยออยล์มารีน
02 สิงหาคม 2563
'พริมมา มารีน' ดัน 3 ธุรกิจ รับผลบวกดีมานด์โตในบ้าน
10 กรกฎาคม 2563
PRM งบไตรมาส 2 โตระเบิด บุกหนักขนส่งน้ำมันข้ามชาติ