พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
5.65
-0.15 (-2.59 %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 6,299,500
มูลค่า (‘000 บาท) : 36,277
ปรับปรุงเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 16:38