พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
6.55
-0.05 (-0.76 %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 4,729,800
มูลค่า (‘000 บาท) : 31,155
ปรับปรุงเมื่อ : 28 ตุลาคม 2564 17:05