PRM
30 พฤศจิกายน 2566 16:36
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.05(-0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,167,098
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
26,195
หน่วย:ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
รายได้จากการให้บริการ
กำไรสุทธิ
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ปี 2565
รายงานประจำปี ปี 2563
Financial Statement ไตรมาส 3/2566

A LEADING INTEGRATED MARINE TRANSPORT BUSINESS

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

A LEADING INTEGRATED MARINE TRANSPORT BUSINESS

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

A LEADING INTEGRATED MARINE TRANSPORT BUSINESS

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

เลื่อนลงไป
ดูสิ่งใหม่

พวกเราคือใคร

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร รวมถึงการให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล และการบริหารจัดการเรือ

ดูเพิ่มเติม

เราทำอะไร

พริมา มารีน และกลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก

4 ธุรกิจ ดังนี้

ธุรกิจประเภทเรือ Trading

1.1 ธุรกิจประเภทเรือ Domestic Trading

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งแก่ลูกค้าที่ทำธุรกิจโรงกลั่นน้ำมัน และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่ เพื่อขนส่งสินค้าทางเรือจากสถานที่ต่างๆ ไปสู่จุดหมายปลายทางอีกที่หนึ่ง โดยกลุ่มบริษัทฯ ต้องจัดหาเรือขนส่งที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจประเภทเรือ Trading

1.2 ธุรกิจประเภทเรือ International Trading

เรือขนส่งของกลุ่มบริษัทฯ มีด้วยกัน 2 ขนาดคือ เรือขนาด Aframax จะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศสิงคโปร์ และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเรือขนาด VLCC ซึ่งจะรับสินค้าจากท่าเรือต้นทางในประเทศแถบตะวันออกกลาง และไปส่งสินค้าที่ท่าเรือปลายทางในประเทศไทย

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจประเภทเรือ Floating Storage Unit

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการขนส่งและจัดเก็บสินค้าแบบลอยน้ำ (Floating Storage Unit, FSU) โดยใช้เรือที่มีถังจัดเก็บสินค้าขนาดใหญ่ (“เรือ FSU”) เป็นสถานที่จัดเก็บ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีหน้าที่ในการเก็บรักษาสินค้าของลูกค้าให้ยังคงคุณภาพ คุณสมบัติ และปริมาณตามที่ลูกค้ากำหนดในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจประเภทเรือ Offshore

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการเรือขนส่งที่ให้การสนับสนุนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลแก่กลุ่มลูกค้าบริษัทสำรวจและขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล

ดูเพิ่มเติม

ธุรกิจบริหารจัดการเรือ

กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการบริหารจัดการเรือโดยมีขอบเขตงานหลัก ได้แก่ การบริหารจัดการด้านเทคนิค (Technical Management) การบริหารจัดการด้านคนประจำเรือ (Crew Management) และการบริหาร

ดูเพิ่มเติม

ตัวเลขที่สำคัญ

บริษัท พรีมา มารีน จำกัด (มหาชน)

บริษัทชั้นนำด้านธุรกิจการขนส่งทางทะเลในประเทศไทย

รวม
00
ลำ
อายุเฉลี่ย
00
ปี
ทุนจดทะเบียน
00
ล้านบาท

มุมนักลงทุน

ลงทุนกับ พริมา มารีน

หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์
PRM
30 พฤศจิกายน 2566 16:36
5.10 บาท
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
-0.05(-0.97%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
5,167,098
มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
26,195
ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุน
แบบ 56-1 One Report 2565
รายงานประจำปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2566
สินทรัพย์รวม
21,125.47
ล้านบาท
รายได้จากการให้บริการ
6,033.14
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
1,444.20
ล้านบาท

พริมา มารีน อัปเดต

ข่าวและกิจกรรมล่าสุด

13 มีนาคม 2562
คณะนักศึกษา BBA มธ. เข้าเยี่ยมชม PRM
08 มีนาคม 2562
PRM Analyst Meeting Q4 และ FY2018
29 กันยายน 2566
พริมา อาสา ปี 3 ฟื้นฟูป่าชายเลน สร้างกำแพงชีวิต สู่ความยั่งยืน
22 กันยายน 2566
วิดีโอกิจกรรมพริมา อาสา ตอนที่ 2 ปลูกป่าชายเลน
กลับไปจุดเริ่มต้น
บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
80 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)