พริมา มารีน

ผู้ให้บริการขนส่งและจัดเก็บน้ำมันดิบ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูป
ผลิตภัณฑ์น้ำมันกึ่งสำเร็จรูป และปิโตรเคมีเหลวทางเรือ
รวมไปถึงการบริหารจัดการเรืออย่างครบวงจร

ราคาหลักทรัพย์ PRM
7.20
-0.05 (-0.69 %)
ปริมาณซื้อขาย(หุ้น) : 306,300
มูลค่า (‘000 บาท) : 2,222
ปรับปรุงเมื่อ : 16 พฤศจิกายน 2561 10:54